bg en

Свържете се с нас!

Адрес:
гр.София
кв.Суходол
ул.”Траян Танев” №93
тел.: 02/ 480-11-24, 480-11-25
факс:02/917-39-16

Мобилни телефони:
Мтел: +359 (0)889 77 80 07
Глобул: +359 (0)898 62 04 78
Вивател: +359 (0)878 69 87 18

e-mail: